21-12-21

Lankmoedig

Deze opmerkelijke datum valt samen met de kortste dag.

Ik ben wel blij dat deze dag niet te lang duurt, want ik voel me gefrustreerd. Het hele kerstprogramma moet op zijn kop vanwege de lockdown. Opeens moeten alle diensten weer online en vanwege de druk lijkt iedereen langs elkaar heen te werken. Verschillende kinderen uit de gemeente zijn positief getest op corona; kan er met kerstfeest wel een kinderkoor zijn? Is een kindermoment wel verstandig? Het gemak waarmee we vervolgens (middag)diensten uit het programma halen staat me tegen. Gisteravond overleed bovendien vlak voor de kortste dag vrij plotseling onze opa die het langste leefde. Het is de opa van mijn vrouw Heleen. Hij werd 106 jaar oud. Een begrafenis met Kerst, een afscheid van een generatie.    

Ik begin de dag achter mijn bureau en probeer me te concentreren op God. Hoe breng je de kortste dag door als je gefrustreerd bent? Opeens schiet me dat prachtige oude woord te binnen: lankmoedigheid. Lankmoedigheid betekent ‘geduld’. Het komt van het Oudnederlandse lanc (lang) en moed (gezindheid, denk aan het Engelse ‘mood’). Wie lang van moed is heeft geduld met zichzelf, met de ander en met God. Ik bedenk me dat in de Statenvertaling lankmoedigheid de vertaling is van Gods geduld in de kernbelijdenis van het Oude Testament: ‘Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid’ (Ex. 34:6; Ps. 145:8).

God heeft een groot geduld. Geduld wordt geboren uit liefde. In het liefdeslied uit 1 Korinthe 13 staat ‘de liefde is lankmoedig’ (1Ko. 13:4 SV). Liefde verzet zich tegen frustratie. Liefde laat zich leiden door een nieuwe moed, een gezindheid die uit Jezus Christus is. Die gezindheid hoef je niet te maken, hij wordt je geschonken als vrucht van de Geest.

God is lang van moed met mij op de kortste dag. Dat is toch geluk hebben?

4 reacties op “21-12-21”

 1. Herman en Kortie

  Beste Heleen en Peter,
  Herman en ik wensen jullie gezin en verdere familie de zegen van God, mooie kerstdagen toegewenst, ondanks een begrafenis, voor het nieuwe jaar liefde en gezondheid.
  Waren er maar meer mensen die het woord lankmoedigheid kennen en naar leefden. 🙏

 2. Henk enMargreet van Heerde

  Ja zeker Hij is lankmoedig goedertieren en genadig gelukkig maar ook als ons hart onrustig is en je voelt je een vleugellam geslagen ziel met pijn en verdrietige fustratie maar goed dat we mogen weten dat Hij ons bij de hand heeft en ons geduldig en genadig begeleid elke dag We deden de gordijnen open en Gods licht scheen over de schepping voor ons allemaal Hij is erbij elke dag voor ons allen Hij is onze God daar mogen we op vertrouwen ook in deze moeilijke tijd voor jouw en de jouwen Ga met God en Hij zal met jullie zijn .Henk en Margreet van Heerde

 3. w.kappenberg@gmail.com

  Goed Peter dat je dit met ons deelt ook je vragen en frustratie,het is niet allemaal mooi,het is niet allemaal te begrijpen.en toch overwint de liefde,
  Veel kracht en liefde toe gebeden
  Aart en Wil

 4. Alderliesten

  Dag Peter en gezin. Er is veel in beweging en we begrijpen niet alles. Veel sterkte gewenst met alle frustraties. Houd moed. Sterkte allemaal bij de begrafenis. Weer afscheid
  nemen. Hartelijke groet van Saakje en Jan.

Reacties zijn uitgeschakeld.