Overige activiteiten

Overige activiteiten

Vrouwen gesprekskring
Het doel van deze kring is om elkaar te bemoedigen, met elkaar te praten over een onderwerp vanuit de Bijbel of uit een boekje. Met elkaar te zingen, met elkaar te delen en met en voor elkaar te bidden. We komen eenmaal per maand bijeen op vrijdagochtenden van 9.15 uur tot 11.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij iemand die lid is thuis.

Leeskring “Tussen de regels”
Per seizoen komt de leeskring ongeveer vijf keer bij elkaar om een (literair) boek te bespreken. De leeskring staat bij de bibliotheek ingeschreven en kan zes exemplaren van een bepaald boek gedurende ongeveer zes weken lenen. Deze exemplaren kunnen we dan laten rouleren, zodat iedereen de kans krijgt het boek te lezen. Een of twee leden bereiden de bespreking voor. De avonden kenmerken zich door levendige discussies in een gezellige sfeer.

Koren
Door de week (op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond) wordt de kerkzaal verhuurd als oefenruimte voor verschillende koren. Op die koren zingen naast de eigen gemeenteleden ook leden uit andere kerken.

Interkerkelijke commissie Pastorale Zorg Verstandelijk Gehandicapten
De werkgroep geeft aangepaste catechese aan mensen met een verstandelijke beperking en werkt met twee groepen die een verschillend niveau hebben.

Voor jou
De werkgroep geeft aangepaste catechese aan mensen met een verstandelijke beperking en werkt met twee groepen die een verschillend niveau hebben.