Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon (IVP) in het kader van een veilige kerk: Jan-Willem en Marlene Trompetter.

We gaan er vanuit dat de kerk een veilige plaats is voor jong en oud. Gelukkig ervaren de meesten van ons dat ook zo. Dit uitgangspunt blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn, er zijn “zelfs” binnen kerkelijke relaties voorbeelden van seksueel misbruik en andere vormen van misbruik te noemen.

Het werk van de interne vertrouwenspersonen, als het gaat om (seksueel) misbruik, is tweeledig en voor alle leeftijdsgroepen:

1. Het werk is gericht op het voorkomen van (seksueel) misbruik binnen de kerk. Deze preventie is alleen te realiseren door open over dit onderwerp met elkaar te communiceren en een voorbeeld te zijn in ons gedrag. Deze taak ligt er voor de kerkelijke gemeente in zijn geheel. Interne vertrouwenspersonen helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om signalen te herkennen. Dit doen zij door het onderwerp regelmatig de revue te laten passeren in verschillende vergaderingen, clubavonden, catechisaties of bij de Ankerkids. Met behulp van bijvoorbeeld bijbelstudies of werkmethodes vertellen zij over een veilige plek in de kerk voor de jeugd en wat dat betekent voor de communicatie en gedrag. Alles gericht op preventie.

2. Daarnaast kunnen mensen bij de IVP terecht als zij misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen van misbruik bespreekbaar willen maken. IPV-ers kunnen advies geven en helpen bij de vervolgstappen die nodig zijn. Hier hebben zij een cursus voor gevolgd. Zij kunnen het probleem niet oplossen maar kunnen je wel in contact brengen met hulpverleners die je verder helpen.

Meer informatie: www.meldpuntmisbruik.nl

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0320-236541
Of mailen naar: vertrouwenspersoon@hetankerlelystad.nl