22 februari – bidden

Nadat Jezus verteld heeft over de splinter en de balk en dat je niet moet oordelen, praat hij verder over het gebed. In plaats van oordelen, kun je beter bidden voor mensen!

Over wie heb jij een oordeel omdat je vindt dat hij of zij iets stoms of verkeerds doet?

Neem iemand in je hoofd over wie je een oordeel hebt en bid voor diegene. Vraag God om hem of haar te helpen en het goede te geven, zoals staat in Matteüs 7:11.