Jeugdwerker ‘Het Anker’ Lelystad (CGK/NGK)

Wat zoeken wij

Jeugdwerker (m/v), 18 uur per week, die vol is van Jezus en die van daaruit verbinding weet te leggen met de jongeren van onze gemeente, met de jeugdleiders en gemeenteleden van het Anker. We zoeken iemand die jeugdleiding en ouders kan toerusten en coachen en die in een samenwerkingsgemeente in staat is om bruggen te bouwen.

Wie zijn wij

Kerkgemeenschap Het Anker is een kerkelijke gemeente die is ontstaan uit het samengaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en de Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK). Daarnaast is een intentieverklaring met de vrijgemaakte kerk Lichtbron getekend en wordt op basis daarvan op velerlei gebied vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking met het uiteindelijke doel een gemeente te worden.

Het Anker is een gemeente die Jezus Christus wil belijden en uitstralen in de 21e eeuw. Het Woord van onze God geeft ons daarbij inhoud en de richting aan. We willen als kerk oog hebben voor de samenleving in Lelystad waarbinnen wij kerk zijn. Kerkgemeenschap ‘het Anker’ wil de kinderen en de jongeren uit de gemeente graag betrekken bij en toerusten voor die missie.

Jeugdwerk

Kerkgemeenschap ‘Het Anker’ kent een grote groep jongeren met een sterke diversiteit in leeftijd, betrokkenheid en geloofsbeleving. Deze groep heeft de afgelopen jaren opgetrokken met een jeugdwerker die relaties heeft gelegd en activiteiten heeft ontplooid. Verder is er een goedlopend catecheseprogramma. Onder het jeugdwerk vallen alle kinderen en jongeren tot 21 jaar. Vanaf de oppas gaan ze naar de Ankerkids (tijdens de ochtenddienst). Daarnaast zijn er clubs en catechesegroepen met leiders die als doel hebben om de kinderen en jongeren te begeleiden in de groei en ontwikkeling van hun geloof. Het jeugdwerk is teamwork, waarbij je samenwerkt met de jeugdouderling, jeugdwerkers, leiders en ouders. De kerkenraad heeft voor de inhoud daarvan een beleidsplan opgesteld.

Wat verwachten wij
 • je geeft catechese aan de bestaande groepen in samenwerking met de predikant en met een team van gemeenteleden;
 • je zet activiteiten op voor jongeren tot 21 jaar om hen te stimuleren in hun geloofsontwikkeling;
 • je motiveert en stimuleert contacten tussen jongeren onderling;
 • je betrekt jongeren bij de kerk door relaties met hen te leggen en hen te ondersteunen/faciliteren in het wezenlijk onderdeel weten van de gemeente. Zowel binnen de wekelijkse erediensten als tijdens jeugddiensten en andere kerkelijke activiteiten;
 • je rust de jeugdleiders toe door hen te ondersteunen in het doorgeven van het evangelie aan onze jongeren;
 • je bent bereid om samen te werken met de jeugdleiders van de Lichtbron om de samenwerking op het vlak van het jeugdwerk verder vorm te geven.
 • je werkt samen met de plaatselijke kerken en je hebt daarbij ruimte om invulling te geven aan de missionaire roeping waar we jongeren graag bij betrekken.
Wat is je profiel (wie ben je)
 • toegankelijke persoonlijkheid in het contact met jongeren;
 • begrip en inlevingsvermogen voor de leefwereld van jongeren;
 • ondernemend en in staat tot het ontwikkelen van initiatieven;
 • goed samenwerken in teamverband;
 • enthousiasmerend en betrokken;
 • pastoraal inzicht;
 • coachende vaardigheden;
 • beschikt over reflectief vermogen
Waar voldoe je aan
 • een levend getuige en discipel van Jezus Christus;
 • belijdend lid van de CGK, NGK of GKV;
 • relevante opleiding;
 • zelfstandig werken;
 • ervaring is een pré
 • Wat bieden we
 • een uitdagende functie in een gemeente die in ontwikkeling is;
 • een bij de functie passend salaris volgens de norm van onze kerken;
 • een dienstverband voor de periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging;
 • ondersteuning door een enthousiast team: het jeugdoverleg team, de predikant, de jeugdouderling en de jeugdleiders;
Waar kun je terecht voor vragen?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de predikant of de jeugdouderling van het Anker: predikant@hetankerlelystad.nl of jeugd-ouderling@hetankerlelystad.nl

Stuur uw sollicitatie

Wij verwachten een sollicitatiebrief met motivatie vergezeld van CV en een recente foto.

Verstuur je sollicitatiebrief uiterlijk vóór vrijdag 10 mei 2019 naar postbus 397, 8200 AJ Lelystad, onder vermelding van ‘sollicitatie jeugdwerker’ of via mail naar scriba@hetankerlelystad.nl.