Mijn ziel

‘Ziel’ is een gek woord. Je ziel is in de Bijbel het centrum van je verstand, je wil en je gevoel. Het is de ‘exit’ van je hart, de plek waar de echte beslissingen vallen.

Toen Adam door God gemaakt werd, blies God in zijn neus. Er staat in Genesis: ‘en Adam werd een “levende ziel”.

Vanmorgen las ik Psalm 103. De eerste zin luidt: ‘Loof de Heer, mijn ziel!’. De dichter spreekt zijn eigen ziel aan. Misschien zijn we dat wel een beetje verleerd. Blijkbaar moeten we onze ziel opwekken.

Probeer het eens, zo aan het begin van 2019: je eigen ziel aanspreken. Je hebt misschien 100 goede voornemens. Als we niet leren om onze ziel aan te spreken, zijn die voornemens zo vertrokken.

God heeft ons gemaakt als ‘verantwoordelijke mensen’. Daar zit het woord ‘antwoord’ in. Jouw ziel is gemaakt om een antwoord te geven op God. Misschien voel je er helemaal niets bij, maar begin eens met God te prijzen en je zult zien wat er met je ziel gebeurt!

Gelukkig nieuwjaar!

Andere berichten