JAARTHEMA: 'ADEM OM VAN U TE ZINGEN'

Muziek in de eredienst spreekt een eigen taal. De mens heeft een instrument gekregen om met God te communiceren, dat is zijn stem. Daarmee kan hij niet alleen hardop bidden. Hij kan ook zingen, hetgeen naar een gevleugeld woord van Augustinus twee keer bidden is. In dit komend seizoen willen we daar graag in oefenen. Het jaarthema is ‘Adem om van U te zingen’. Dat thema is ontleend aan een bewerking van Psalm 145 uit het project ‘Psalmen voor nu’. Het woord ‘adem’ valt in het Oude Testament samen met het woord voor Geest (ruach). Van die heilige Geest zijn we afhankelijk in het nieuwe seizoen 2022-2023.