JAARTHEMA: 'WONEN IN HET BELOOFDE LAND'

Samen wonen in en samen bouwen aan het beloofde land
Het icoon van de tent symboliseert het wonen. Wonen is ook wortelen, aarden, er zijn. We gaan samen bouwen het komende seizoen. We gaan bouwen aan onze gemeenschap. Want om te wonen moet er ook gebouwd gaan worden.
Letterlijk bouwen
Er zullen gedurende het jaar allemaal huizen gemaakt gaan worden, die te maken hebben met het jaarthema.
Zo zijn we met elkaar onderweg, om thuis te zijn, om te wonen als gemeenschap.

Maar… wat is het beloofde land dan? Het beloofde land kunnen we opdelen in 3 delen.

Het Beloofde Land is hier en Nu
Dit icoon staat er voor dat God ook hier en nu is. Jezus is hier, bij alle mensen, in alle situaties.
Jezus zei tot de dood dat het koninkrijk nabij was. Na zijn opstanding is zijn koninkrijk gekomen. Dat betekent dat Jezus’ koninkrijk hier en nu is. En waar Jezus is… daar is het beloofde land.

Woont God in je midden? En zo ja hoe dan? Dat is een vraag waar we allemaal zelf over na kunnen denken en die past bij dit icoon. Het beloofde land is hier en nu.
God strekt zijn handen, zijn Goedheid en zijn liefde naar ons uit. Bij die handen, dat is bij Jezus, daar mogen we zijn, daar mogen we wonen.

Israël is het Beloofde Land
Dit icoon is duidelijk, de vlag van Israël. De bijbel staat er vol van dat Israël het beloofde land is. Maar staat die belofte nog steeds en wat betekent dat voor ons?
Als we vanuit de bijbel naar Gods beloften kijken voor Israël, dan kunnen we veel leren wat het beloofde land is. Wonen bij God, dat kan niet zonder verzoening, wonen kan niet zonder onderhoud, als je samen woont dan is er ook tijd voor feest; dat zijn allemaal thema’s die naar voren komen als we kijken naar Israël als het beloofde land.

Gedurende het jaar zullen er Hebreeuwse letters op de muur verschijnen. Deze letters zullen tot woorden groeien, waardoor we aan het einde van het seizoen een passende tekst bij het jaarthema zullen vinden.

Het Beloofde Land is de toekomst
En dan als laatste icoon, de hemel op aarde. De pijlen richten naar boven, in de tijd, maar ook naar buiten. Al begint de toekomst nu al, er komt een tijd dat Jezus helemaal bij ons zal wonen. Deze eeuwigheid, dit feest is onze hoop.
We zien uit naar hereniging, we zien uit naar volkomen leven zonder verdriet of pijn en met een goede gezondheid, we zien uit naar het wonen bij God, bij Jezus.

Deze drie thema’s zullen hand in hand het jaar door gaan: Het Beloofde Land is de hemel op aarde, zowel nu als in de toekomst als in Israël.
We zien uit naar het onderweg zijn van het komende seizoen en tegelijk dat we bij God kunnen wonen.