Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg)

IDO staat voor “helpen wie geen helper heeft”, en gaat uit van inmiddels negen samenwerkende kerken in Lelystad. Namens de kerken treedt het IDO op als gesprekspartner met de overheid en landelijke fondsen. Het is een organisatie die in onze stad kosteloos hulp biedt aan mensen die geen helper hebben, eenzaam zijn, die tussen wal en schip dreigen te vallen, gebrek lijden of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen. Voor die hulp staan een
kleine 300 vrijwilligers klaar, die worden begeleid en ondersteund door professionele krachten. Het doel is om vanuit de kerken in de Lelystadse samenleving
actief aanwezig te zijn in samenlevingsopbouw.

Via de deelnemersraad waarin de Lelystadse kerken zijn vertegenwoordigd is de diaconie nauw betrokken bij het IDO. Namens Het Anker is Harrie Holwerda lid van de deelnemersraad.

Stichting IDO (website www.ido-lelystad.nl)
is een overkoepelende stichting en bestaat uit 4 werkvelden, te weten:
– Inloophuis WaterWijk
– Inloophuis Open Haven
– IDO Schuldhulpverlening
– De Voedselbank Stichting “De Korenaar” is een aparte stichting met nauwe banden met IDO.

Bij het IDO zijn zeer regelmatig vacatures voor vrijwilligers. Op de website is te zien welke vacatures open staan.