Alpha-cursus

Een Alpha-cursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepen is er daarna gelegenheid om door te praten over allerlei vragen die de inleider oproept.
Het is een goede manier om vrij snel mensen te leren kennen die ook meer willen weten over vragen als:
– Wie is Jezus?
– Waarom stierf hij aan een kruis?
– Waarom zou ik de bijbel lezen?
– Waarom en hoe kan ik bidden?
– Hoe leidt God ons leven?

De cursus is gratis.
Het Alpha-team bestaat uit gemeenteleden van het Anker en de Lichtbron die de cursus organiseren.

Beta-cursus
In aansluiting op de Alpha-cursus is er voor degenen die door willen gaan met bestuderen van de bijbel en meer willen leren over en beleven van het geloof de mogelijkheid een Beta-cursus te volgen. Er zijn 10-12 (twee)wekelijkse bijeen-komsten en halverwege die periode wordt er een half weekend in Lelystad zelf georganiseerd. Wat betreft het programma is er ruimte voor inbreng van de cursisten.
Een nieuwe cursus wordt opgestart bij voldoende aanmeldingen.

Hoe verder?

Voor vragen of aanmelden kun je contact opnemen met aanmelden@hetankerlelystad.nl.