Gemeente Opbouw

Het woord 'gemeenteopbouw' is afgeleid van het Griekse woord oikodomeo. In de grondtekst van de bijbelvertaling komt het 360 keer voor. Vertaald zien wij het woord terugkomen als bouwen, opbouwen en stichten. Soms wordt het letterlijk bedoeld, soms figuurlijk. Hoor en lees hier hoe Paulus het woord 'opbouwen' gebruikt in zijn brief aan de gemeente in Efeze.

Gemeenteopbouw is in Het Anker:

  • ons geloof verdiepen
  • een leefstijl ontwikkelen waarmee we God eren en dienen
  • als kerkgemeenschap daarbij op elkaars hulp kunnen rekenen.

In de afgelopen seizoenen zijn in onze gemeente gespreksgroepen geweest over de brief van Paulus aan de Efeziërs, en de brieven van Johannes (1) en Jakobus.
Deze brieven leggen uit hoe een mens gestalte kan geven aan een 'christelijk leven'.

Dit seizoen (september-december 2014) bestuderen wij gemeentebreed een aantal teksten van ds. Alle Broersma, getiteld 'Samen leven in de Gemeente'.
Extra exemplaren van deze tekst kunt u hier downloaden:

 

 

samen levensamen leven jongeren

 

 

Kerkdienst Opname / Live bezoekers Het Anker