"Wij willen het onze kinderen niet onthouden ..", Psalm 78 vers 4

Druk op de pijl in onderstaand beeld voor de kerk van de toekomst ...

In Psalm 78 staat

Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.

Kerkdienst Opname / Live bezoekers Het Anker